QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐẬU LAI F1 ORANGE KING

QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐẬU LAI F1 ORANGE KING

QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐẬU LAI F1 ORANGE KING

QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐẬU LAI F1 ORANGE KING

QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐẬU LAI F1 ORANGE KING
QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐẬU LAI F1 ORANGE KING
QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐẬU LAI F1 ORANGE KING

1.Đất trồng và mật độ trồng:        

- Chọn những chân đất thịt nhẹ, đất cát pha, đất phù sa bồi, đất được luân canh với các cây trồng khác. Đất phải cao ráo, thoát nước tốt, gần nguồn nước tưới sạch, đất cần được cày bừa kỹ, tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại và lên luống.

- Trồng hàng đơn hàng cách hàng3,5- 4m, cây cách cây 60 – 70 cm.

- Trồng hàng kộp: hàng cách hàng 7m, cây cách cây 70cm. 

 

 

2.  Gieo hạt:

Gieo thẳng hoặc Ngâm ủ hạt nứt nanh rồi gieo, gieo 1 hạt/hốc . Nên gieo thêm
5% cây bầu để dặm các hốc bị chết.

 

3.  Bấm ngọn: khi cây được 6 – 8 lá tiến hành bấm ngọn để lại 3 – 4 chèo, 
để đạt trọng lượng trái tốt nên lấy 2 – 3 trỏi phụ thuộc vào thời tiết và
sức khỏe của cây.

 


 

  

4.  Phân bón (lượng dùng cho 1000 m2):
 + Bón lót : bón 50 - 100 kg vụi bột trước khi trồng 10 – 15 ngày, rạch 
hàng và bón thêm 20 kg Super lân, 20 – 30kg phân hữu cơ vi sinh, 2 – 3kg 
ma-nhê (Mg), 7 – 10kg canxi nitrat.

+ Thúc 1: (7 – 10 ngày sau khi trồng) tưới mồi 7 – 10 kg DAP

+ Thúc 2: (Sau khi trồng 15-20 ngày): bún 10 - 15kg NPK (20-20-15)  + 
7 – 10 Canxi Bo kết hợp vun gốc + 7 – 10 kg kali (KCL).
+ Thúc 3 (Sau khi trồng 30 - 35 ngày): 10 - 15 kg NPK + 7 – 10kg kali (KCL).

 

Chú ý: Nên sử dụng các loại phân vi sinh, phân tổng hợp NPK để bón, không
nên bón nhiều đạm
 sẽ làm cây khó đậu trái nên bón thêm các loại trung
vi lượng: phun Fetrilon combi, Hi canxi, Botrac
 ... Nên căn cứ vào tình trạng
cây trên đồng ruộng, có thể bón bổ sung cho phù hợp, nhằm giúp cho cây
tăng khả năng kháng bệnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản.. (căn cứ
vào t
ình trạng sinh trưởng cây trồng trên đồng ruộng và điều kiện thời tiết
để tăng hay giảm lương phân cho phù hợp) 

 


 

        

5.  Phòng trừ sâu bệnh:

- Bệnh chùn ngọn ( soăn ngọn) :  Phòng trừ rầy xanh: phun Radiant, Padan, 
Chess, PENALTY, Bassa, Admire + Lannate, Chess, Prolaim, Lannate....  khi 
phun kết hợp với dầu khoáng để tăng hiệu quả.

- Phòng trừ sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu vẽ bùa bằng Proclaim
(20cc/16 lít), Pegasus (20cc/16 lít).

- Bệnh hại : đốm lá, nứt thân xì mủ, cháy lá …bằng Eliete, Revus Opti, 
Amistar top,Ringo, Sương mai phun: Curzate M8, Dithane M45, Cabrio
Top (F500), Melody….

- Bệnh héo xanh: phun Ditacine + Streptomycince sulfat, tưới đồng đỏ
ngừa giai đoạn 10 – 15 ngày sau mọc.

 

CHÚC BÀ CON MỘT MÙA BỘI THU !

Facebook chat