HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
Giới thiệu

Công ty Vietfarms  với tiêu chí là giới thiệu đến thị trường hạt giống Việt Nam những loại hạt giống cây trồng chất lượng cao, đặc biệt là các loại hạt giống rau, hoa chất lượng cao, hầu hết các loại giống rau được nhập khẩu được chúng tôi khảo nghiệm đánh giá cẩn thận để chọn các giống phù hợp nhất với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Việt Nam.

Các sản phẩm thế mạnh hiện nay của công ty chúng tôi là Dưa hấu, ớt chỉ thiên, khổ qua, dưa leo, dưa lê, dưa lưới....

Định hướng tương lai của công ty chúng tôi là giới thiệu tới thị trường các loại giống cây trồng mới như dưa hấu không hạt, bắp ( ngô) ngọt, dưa lê, dưa lưới và một số cây trồng mới có giá trị kinh tế cao.

Facebook chat