HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 THAI MAI TT089
  • GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 THAI MAI TT089
  • Mã sản phẩm: GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 THAI MAI TT089
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1454
  • - Cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt. - Đậu trái tốt, năng suất trung bình 3 – 5 tấn/1000m2. - Trái đỏ đẹp, dài 7 – 9 cm. - Cuốn dài, to và xanh. - Trái cứng có thể tiêu thụ thị trường ăn tươi và xuất khẩu. - Trồng được quanh năm. - Thích hợp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

- Cây sinh trưởng khỏe, kháng bệnh tốt.
- Đậu trái tốt, năng suất trung bình 3  – 5 tấn/1000m2.
- Trái đỏ đẹp, dài 7 – 9 cm.
- Cuốn dài, to và xanh.
- Trái cứng có thể tiêu thụ thị trường ăn tươi và xuất khẩu.
- Trồng được quanh năm.
- Thích hợp cho thị trường
trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm cùng loại
Facebook chat