HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 HOT 39
  • GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 HOT 39
  • Mã sản phẩm: GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN LAI F1 HOT 39
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1609
  • - Cây sinh trưởng khỏe. - Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày thu hoạch. - Trái chín đỏ đẹp, cuốn lớn, xanh, dài. - Trái dài 7-8 cm. - Đậu trái tốt, năng suất cao 3-5 tấn/1000m2. - Phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

- Cây sinh trưởng khỏe.
- Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày thu hoạch.
- Trái chín đỏ đẹp, cuốn lớn, xanh, dài.
- Trái dài 7-8 cm.
- Đậu trái tốt, năng suất cao 3-5 tấn/1000m2.
- Phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm cùng loại
Facebook chat