GIỐNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

GIỐNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

GIỐNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

GIỐNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

GIỐNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66
GIỐNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66
GIỐNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

- CÂY SINH TRƯỞNG KHỎE
- TRÁI DÀI 12 - 15 CM, DẠNG TRÁI ĐẸP
- TRÁI BÓNG, GAI NỞ, THỊT DÀY
- NĂNG SUẤT CAO 4 - 6TẤN/1000M2
- THÍCH HỢP VỚI THỊ TRƯỜNG MIỀN NAM

Facebook chat