GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 FOR YOU

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 FOR YOU

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 FOR YOU

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 FOR YOU

GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 FOR YOU
GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 FOR YOU
GIỐNG DƯA LƯỚI MỚI

- CÂY KHỎE, KHÁNG BỆNH TỐT

- DẠNG TRÁI HÌNH OVAL

- RUỘT CAM, ĂN DÒN, NGỌT VÀ THƠM

- TRỌNG LƯỢNG TRÁI 2 - 3KG

- TRỒNG ĐƯỢC QUANH NĂM

Facebook chat