Giống dưa lê Milky 222

Giống dưa lê Milky 222

Giống dưa lê Milky 222

Giống dưa lê Milky 222

Giống dưa lê Milky 222
Giống dưa lê Milky 222
DƯA LÊ LAI F1 MILKY22 - TRỒNG Ở TRÀ VINH

- CÂY KHỎE
- TRỌNG LƯỢNG TRÁI 1,5 - 2,5 KG/TRÁI
- VỎ TRẮNG ĐỤC, RUỘT CAM, THỊT DÀY.
- CHẤT LƯỢNG ĂN NGON, NGỌT, DÒN
- ĐỘ ĐƯỜNG CAO 15 - 17 % BRIX
- THỊ TRƯỜNG ƯA CHUỘNG

Facebook chat