QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66

QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66
QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66
QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA LAI F1 VIFA66
1. Đặc tính nổi bậc giống khổ qua VIFA66:

- Năng suất cao

- Cây khỏe, nhiều nhánh

- Trái ngắn 10 – 15cm, đậu trái sớm,

- Trái bóng, gai nở, thịt dày

- Trái đồng đều, thị trường ưa chuộng

- Đặc biệt thích hợp thị trường phía nam: TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang...

 

 

2.  Đất trồng và mật độ trồng:  

- Chọn những chân đất thịt nhẹ, đất cát pha, đất phù sa bồi, đất được luân canh
với các cây trồng khác. Đất phải cao ráo, thoát nước tốt, gần nguồn nước tưới
sạch, đất cần được cày bừa kỹ, tơi xốp, nhặt sạch cỏ dại và lên luống.

- Trồng hàng cách hàng 0,9 -1,2m, cây cách cây 40 – 50 cm, .

-  Mật độ trồng khoảng 1300-1500 dây/công (1000m2)

   tương đương 14 – 15 gói/1000m2

 

 

3.  Gieo hạt:

Gieo thẳng: Ngâm ủ hạt nứt nanh rồi gieo, gieo 1 hạt/hốc theo khoảng cách hàng
cách hàng 1 – 1,2m, cây cách cây 40-50 cm (luống đôi) hoặc hàng cách hàng
1,0-1,2m, cây cách cây 25 - 30 cm (luống đơn). Nên gieo thêm 5% cây bầu để 
dặm các hốc bị chết.

 

4.  Phân bón (lượng dùng cho 1000 m2):

 + Bón lót :   bón 50 - 100 kg vụi bột trước khi trồng 10 – 15 ngày, rạch hàng
và bón thêm 20 kg Super lân + 30 kg NPK giữa luống lấp đất lại.

+ Thúc 1: (7 – 10 ngày sau khi trồng) tưới mồi 7 – 10 kg DAP

+ Thúc 2: (Sau khi trồng 15-20 ngày): bón 25 - 30kg NPK (20-20-15)  +
  7 – 10 Canxi Bo kết hợp vun gốc và cắm chà.
+ Thúc 3 (Sau khi trồng 30 - 35 ngày): 20 - 30 kg NPK - Bón giữa hai hàng, 
tưới nước. Sau khi thu quả cần bón bổ sung 2-3 ngày/lần, mỗi lần
2,0-3,0 kg NPK (hòa nước tưới), kết hợp phun các loại phân bón lá đa
vi lượng để dưỡng cây Agrostim, Nitrophos.... phun vi lượng Fetrilon combi.

 

Chú ý: Nên sử dụng các loại phân vi sinh, phân tổng hợp NPK để bón,
không nên bón nhiều đạm ... Nên căn cứ vào tình trạng cây trên đồng ruộng,
có thể bón bổ sung cho phù hợp, nhằm giúp cho cây tăng khả năng kháng
bệnh, tăng năng suất và chất lượng nông sản.. (căn cứ vào t
ình trạng sinh
trưởng cây trồng trên đồng ruộng và điều kiện thời tiết để tăng hay giảm
lương phân cho phù hợp) 
 

5.  Phòng trừ sâu bệnh:

- Bệnh chùn ngọn ( soăn ngọn) :  Phòng trừ rầy xanh: phun Ascent, Padan, Chess,
PENALTY, Bassa, Admire + Lannate, G8 , Lanate....  khi phun kết hợp với dầu khoáng
để tăng hiệu quả.

- Phòng trừ sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu vẽ bùa bằng Proclaim (20cc/16 lít), 
Pegasus (20cc/16 lít).

- Bệnh hại : đốm lá, nứt thân xì mủ, cháy lá …bằng Eliete, Revus Opti, Amistar top, 
Ringo, Sương mai phun: Curzate M8, Dithane M45, Cabrio Top (F500), Melody….

- Bệnh héo xanh: phun Ditacine + Streptomycince sulfat, tưới đồng đỏ ngừa giai
đoạn 10 – 15 ngày sau mọc.

 

 

CHÚC BÀ CON MỘT MÙA BỘI THU !

Facebook chat