Giống ớt lai F1 Thái Mai TT089 trồng ở Tiền Giang

Giống ớt lai F1 Thái Mai TT089 trồng ở Tiền Giang

Giống ớt lai F1 Thái Mai TT089 trồng ở Tiền Giang

Giống ớt lai F1 Thái Mai TT089 trồng ở Tiền Giang

Giống ớt lai F1 Thái Mai TT089 trồng ở Tiền Giang
Giống ớt lai F1 Thái Mai TT089 trồng ở Tiền Giang
Giống ớt lai F1 Thái Mai TT089 trồng ở Tiền Giang

- CÂY SINH TRƯỞNG KHỎE, NHÁNH NHIỀU
- TRÁI DÀI 7 - 9CM, NGAY CẢ THU ĐỢT BÔNG 3 TRÁI VẪN TO
- MÀU SẮC ĐỎ TƯƠI, CHẮC TRÁI
- NĂNG SUẤT CAO 3 - 4 TẤN/1000M2
- THÍCH HỢP THỊ TRƯỜNG CẢ NƯỚC

Facebook chat