giống Dua le thongkham999

giống Dua le thongkham999

giống Dua le thongkham999

giống Dua le thongkham999

giống Dua le thongkham999
giống Dua le thongkham999
GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 THONGKHAM 999

- CÂY SINH TRƯỞNG KHỎE
- TRỌNG LƯỢNG TRÁI 2 - 2,5 KG
- VỎ VÀNG, RUỘT CAM
- CHẤT LƯỢNG ĂN NGON, DÒN NGỌT, THƠM
- ĐỘ ĐƯỜNG CAO 15 - 17% BRIX
- BÁN ĐƯỢC GIÁ CAO

Facebook chat