HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999
  • DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999
  • Mã sản phẩm: GIỐNG DƯA LƯỚI LAI F1 TO LOVE 999
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 1168
  • - Cây sinh trưởng khỏe - Lên lưới đẹp, trái đồng đều. - Thịt trái dòn, ngọt. - Cây khỏe, thời gian sinh trưởng 65 - 70 ngày sau trồng. - Trọng lượng trái 1.5 - 1.7 kg/trái. - Độ ngọt cao = 15 - 16 % brix. - Trồng trong nhà lưới và ngoài đồng đều được
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

DƯA LƯỚI TO LOVE 999

 

- Lên lưới đẹp, trái đồng đều.

- Thịt trái dòn, ngọt.

- Cây khỏe, thời gian sinh trưởng 65 - 70 ngày sau trồng.

- Trọng lượng trái 1.5 - 1.7 kg/trái.

- Độ ngọt cao = 15 - 16 % brix.

- Trồng được quanh năm.

Sản phẩm cùng loại
Facebook chat