HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN

HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
HAT GIONG VIETFARMS, HẠT GIỐNG DƯA LƯỚI, HẠT GIỐNG DƯA LÊ, HẠT GIỐNG KHỔ QUA , HẠT GIỐNG ỚT CHỈ THIÊN
DƯA HẤU LAI F1: THÁNH GIÓNG
  • DƯA HẤU LAI F1: THÁNH GIÓNG
  • Mã sản phẩm: DƯA HẤU LAI F1: THÁNH GIÓNG
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 883
  • - Cây sinh trưởng khỏe. - Thời gian sinh trưởng 55 – 60 ngày thu hoạch. - Dạng trái đẹp, vỏ mỏng, ruột đỏ đẹp. - Trọng lượng trung bình trái: 3-6 kg. - Năng suất cao 30-50 tấn/ha. - Phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

- Cây sinh trưởng khỏe.

- Thời gian sinh trưởng 55 – 60 ngày thu hoạch.

- Dạng trái đẹp, vỏ mỏng, ruột đỏ đẹp.

- Trọng lượng trung bình trái: 3-6 kg.

- Năng suất cao 30-50 tấn/ha.

- Phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu.              

Sản phẩm cùng loại
Facebook chat